Prezentarea generală a judeţului

1. Situare geografică Aşezat în partea central-sudică a României, pe cursul superior al râului Argeş, prin coordonatele sale geografice, respectiv intersecţia paralelei 450 latitudine nordică cu meridianul 250 longitudine estică şi prin localizarea sa (în Regiunea Muntenia) judeţul Argeş beneficiază de o poziţie relativ centrala. Judeţele vecine sunt: la nord Sibiu şi Braşov, la sud Teleorman, la est Dâmboviţa, […]